Zdalna Szkoła +

piątek, 2020-07-10

Gmina Siedliszcze informuje, że realizacja projektu grantowego pn. zdalna Szkoła + - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej" jest realizowana podstawie umowy o powierzenie grantu nr 5632160545 zawartej z Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu", działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach" Kwota grantu obejmuje 100% kosztów kwalifikowanych.

LOGO zdalna Szkoła

Może Ciebie zainteresować