Demografia

Stan i charakterystyka zaludnienia

Struktura wiekowa ludności gminy Siedliszcze jest korzystna. W strukturze wiekowej da się zauważyć w miarę stabilny poziom liczby ludności w wieku przedprodukcyjnym i produkcyjnym. Cechą charakterystyczną rozmieszczenia ludności w gminie jest jej koncentracja w siedzibie Gminy - Siedliszczu (1 373 mieszkańców). Do większych miejscowości gminy zaliczyć można: Bezek, Majdan Zahorodyński, Chojno Nowe Pierwsze, Chojno Nowe Drugie, Wola Korybutowa.

Adolfin 61
Anusin 122
Bezek 395
Bezek Dębiński 100
Bezek-Kolonia 253
Borowo 18
Brzeziny 205
Chojeniec 318
Chojeniec-Kolonia 100
Chojno Nowe Drugie 328
Chojno Nowe Pierwsze 465
Dobromyśl 68
Gliny 33
Jankowice 53
Janowica 76
Julianów 28
Kamionka 138
Krowica 69
Kulik 236
Kulik-Kolonia 148
Lechówka 91
Lipówki 130
Majdan Zahorodyński 315
Marynin 211
Mogilnica 193
Romanówka 171
Siedliszcze 1 373
Stare Chojno
159
Stasin Dolny
113
Wojciechów 48
Wola Korybutowa Druga 242
Wola Korybutowa Pierwsza 195
Wola Korybutowa Kolonia 220
Zabitek 40
 RAZEM 6715

 

Poziom wykształcenia

Gmina Siedliszcze charakteryzuje się niskim odsetkiem osób z wyższym wykształceniem. W Gminie widoczna jest przewaga osób z wykształceniem zasadniczym i średnim.

Sytuacja mieszkaniowa

W gminie Siedliszcze występują wyłącznie miejscowości o charakterze osiedli wiejskich. Rozmieszczenie osiedli na terenie gminy jest w miarę równomierne. Przeważają wsie o zabudowie rozproszonej, jedynie siedziba Gminy Siedliszcze cechuje się zwartą, liniową zabudową.

Może Ciebie zainteresować