Aktualności

Zdjęcie poglądowe do artykułu: Wirtualna strzelnica ( )

Wirtualna strzelnica

24.05.2023

W dniu 24 maja 2023 r. Gmina Siedliszcze podpisała umowę nr 38/W/2023/3300024893/285 z Skarbem Państwa - Ministrem Obrony Narodowej na dofinansowanie utworzenia wirtualnej strzelnicy w Zespole Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Siedliszczu. Na realizację tego projektu Gmina uzyskała dofinansowanie z Ministerstwa Obrony Narodowej. 

Czytaj dalej całą treść artykułu: Wirtualna strzelnica
Zdjęcie poglądowe do artykułu: „Mobilne miasteczko rowerowe w Gminie Siedliszcze” ( )

„Mobilne miasteczko rowerowe w Gminie Siedliszcze”

03.04.2023

  Gmina Siedliszcze podpisała umowę nr POIS.03.01.00-00-0295/22-00 na dofinansowanie projektu "Mobilne miasteczko rowerowe w Gminie Siedliszcze" realizowane w ramach działania 3.1.: Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T oś priorytetowa III : Rozwój Sieci Drogowej TEN-T i Transportu Multimodalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Czytaj dalej całą treść artykułu: „Mobilne miasteczko rowerowe w Gminie Siedliszcze”
Zdjęcie poglądowe do artykułu: Dostępny samorząd w Gminie Siedliszcze ( )

Dostępny samorząd w Gminie Siedliszcze

15.11.2022

  Gmina Siedliszcze w dniu 15 listopada 2022 r. podpisała umowę z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację przedsięwzięcia grantowego pn. „Dostępny samorząd w Gminie Siedliszcze”, finansowanego w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Czytaj dalej całą treść artykułu: Dostępny samorząd w Gminie Siedliszcze
Zdjęcie poglądowe do artykułu: Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja trzecia - PGR ( )

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja trzecia - PGR

03.08.2022

W dniu 03 sierpnia 2022 r. Gmina Siedliszcze otrzymała promese wstępną obszaru infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na realizację inwestycji pn. "Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z infrastruktura towarzyszącą w Brzezinach". W ramach przedsięwzięcia zostanie przeprowadzona modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Brzeziny.

Czytaj dalej całą treść artykułu: Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja trzecia - PGR
Zdjęcie poglądowe do artykułu: Rządowy Fundusz Polski Ład: edycja druga ( )

Rządowy Fundusz Polski Ład: edycja druga

15.06.2022

W dniu 15 czerwca 2022 r. Gmina Siedliszcze otrzymała dwie promesy wstępne na inwestycje z obszaru infrastruktury drogowej oraz infrastruktury wodno-kanalizacyjnej.

Czytaj dalej całą treść artykułu: Rządowy Fundusz Polski Ład: edycja druga
Zdjęcie poglądowe do artykułu: Podpisano umowę na realizację inwestycji w ramach programu Polski Ład ( )

Podpisano umowę na realizację inwestycji w ramach programu Polski Ład

14.03.2022

W dniu 14 marca 2022 r. Gmina Siedliszcze podpisała umowę na ralizację inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Czytaj dalej całą treść artykułu: Podpisano umowę na realizację inwestycji w ramach programu Polski Ład
Zdjęcie poglądowe do artykułu: Przydomowe Oczyszczalnie Ścieków - Edycja 2021 ( Drzewo - zdjęcie poglądowe)

Przydomowe Oczyszczalnie Ścieków - Edycja 2021

24.02.2021

Urząd Miejski w Siedliszczu zaprasza mieszkańców Gminy Siedliszcze do udziału w projekcie „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gospodarstwach domowych – edycja 2021 ”.

Czytaj dalej całą treść artykułu: Przydomowe Oczyszczalnie Ścieków - Edycja 2021
Zdjęcie poglądowe do artykułu: V naboru Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest  ( Naprawa dachu - zdjęcie poglądowe)

V naboru Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest

15.02.2021

Rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń na usuwanie azbestu!

Czytaj dalej całą treść artykułu: V naboru Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest
Zdjęcie poglądowe do artykułu: Global ECO -Instalacje Fotowoltaiczne ( )

Global ECO -Instalacje Fotowoltaiczne

19.06.2020

Fundacja Global ECO za pośrednictwem Urzędu Miejskiego proponuje mieszkańcom gminy Siedliszcze współpracę przy realizacji projektu montażu instalacji fotowoltaicznych na budynkach.

Czytaj dalej całą treść artykułu: Global ECO -Instalacje Fotowoltaiczne

Może Ciebie zainteresować