Deklaracja dostępności Odległość pomiędzy znakami Odległość pomiędzy liniami Zmień kontrast Zwiększ czcionkę Przywróć ustawienia Zmniejsz czcionkę RSS

Witamy na nowej stronie Urzędu Miejskiego w Siedliszczu.                                                Witamy na nowej stronie Urzędu Miejskiego w Siedliszczu.                                               Witamy na nowej stronie Urzędu Miejskiego w Siedliszczu.

ZADANIA DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

RFRD

 


"Przebudowa ulic Ks. Janusza Krzaka i Piaskowej w Siedliszczu" w ramach RFRD
(publikacja: 23.06.2021)

Gmina Siedliszcze otrzymała dofinansowanie do przebudowy ulic Ks. Janusza Krzaka i Piaskowej w Siedliszczu.

Przedsięwzięcie w pozytywny sposób wpłynie na rozwój nowego osiedla domków jednorodzinnych, terenów usługowych oraz usprawni połączenie pomiędzy drogą wojewódzką nr 839, a powiatową 1807L. Nowa droga zapewni lepszą spójnośc komunikacyjną dla użytkowników z miejscowości gminy, a także powiatu i województwa. Poprawi bezpieczeństwo na drodze, skróci dojazd do ważnych instytucji społecznych czy usług w znacznym stopniu wpłynie na wyrównanie potencjału społeczno- gospodwrczego jst i niewątpliwie stanowic bedzie poprawe warunków życia mieszkańców.

Przbudowie podlegały drogi o łącznej długości 787 m

  • nazwa Funduszu: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
  • nazwa projektu: „Przebudowa ulic Ks. Janusza Krzaka i Piaskowej w Siedliszczu”
  • dofinansowanie: 215 000,00 zł
  • całkowita wartość inwestycji: 430 000,00 zł

Przebudowa drogi gminnej (ul. Długa) w ramach FDS

Gmina Siedliszcze otrzymała dofinansowanie do przebudowy drogi gminnej nr 115492L w Siedliszczu, ul. Długiej.

Przedmiotowa droga stanowi ciąg komunikacyjny łączący drogę wojewódzka nr 839 (relacji Cyców - Rejowiec) z drogą gminną nr 115991L ul. Sokolec oraz drogą powiatową nr 1719L.

Realizacja przebudowy tej drogi przyczyni się do skrócenia czasu dojazdu służb ratunkowych (Straż Pożarna, Pogotowie Ratunkowe, Policja) w przypadku wystąpienia utrudnień w ruchu na drodze wojewódzkiej, a także pobliskiej drodze krajowej S12, pozwala zwiększyć bezpieczeństwo porządku publicznego, bezp. medycznego i przeciwpożarowego mieszkańców gminy Siedliszcze jak również gmin ościennych. W przypadku zaistnienia sytuacji nagłych droga ta stanowi alternatywne połączenie i daje możliwość przejazdu dla mieszkańców i służb ratunkowych.

W ramach przebudowy na odcinku 445 metrów (droga gminna lokalna 01KDL- p) planujemy wykonanie nowej warstwy asfaltowej o grubości 6 cm i szerokości 5,5 m oraz pobocza o szerokości 2x0,75 m. Na pozostałym odcinku dróg dojazdowych wykonamy nową warstwę asfaltową o grubości 6 cm i szerokości 3,5 m oraz pobocza o szerokości 2x0,75 m. Dzięki tak wykonanej przebudowie podniesione zostaną podstawowe parametr drogi jakim jest nośność a także równość podłużna i poprzeczna.

  • nazwa Funduszu: Fundusz Dróg Samorządowych
  • nazwa projektu: „Przebudowa drogi gminnej nr 115492L w Siedliszczu, ul. Długa”
  • dofinansowanie: 245 050,00 zł
  • całkowita wartość inwestycji: 490 100,00 zł

 

Może Ciebie zainteresować