Przetargi

 

 

Klauzula Informacyjna

 

 


 

 

 

Przetargi aktualne:

 Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych
w miejscowości Bezek – Kolonia

kliknij tutaj

 

 

 

Przetargi o wartości poniżej progu 130.000 zł netto

 

Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż drewna

kliknij tutaj

 

 

 

 Plan postępowań przetargowych na 2024 r. kliknij tutaj

 

 

Przetargi na sprzedaż nieruchomości:

 

 • Informacja o wyniku przetargu na dzierżawę nieruchomości rolnych (pub. 14.06.2024) << więcej
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia (budynek w Maryninie) (publ. 10.06.2024) << więcej
 • Przetarg na zbycie nieruchomości (działki budowlanej) w Majdanie Zahorodyńskim (publ.27.05.2024) << więcej
 • Przetarg na zbycie nieruchomości (działki budowlanej) w Siedliszczu (publ.27.05.2024) << więcej
 • Przetarg na wydzierżawienie nieruchomości rolnych (publ.27.05.2024) <<więcej
 • Przetarg na wydzierżawienie nieruchomości rolnych (publ.29.04.2024) <<więcej
 • Informacja o wyniku przetargu na dzierżawę nieruchomości rolnych (pub. 26.04.2024) << więcej
 • Informacja o wyniku przetargu na zbycie nieruchomości w Majdanie Zahorodyńskim (pub. 26.04.2024) << więcej
 • Informacja o wyniku przetargu na zbycie nieruchomości w Maryninie z wynikiem negatywnym (pub. 26.04.2024) << więcej
 • Wykaz nieruchomości (działki budowlane) przeznaczonych do zbycia (publ. 15.04.2024) << więcej
 • Wykaz nieruchomości (działki rolne) przeznaczonych do wydzierżawienia (publ. 15.04.2024) << więcej
 • Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do wydzierżawienia (publ. 18.03.2024) << więcej
 • Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do ponownego wydzierżawienia (publ. 18.03.2024) << więcej
 • Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do ponownego wydzierżawienia (publ. 18.03.2024) << więcej
 • Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do ponownego wydzierżawienia (publ. 18.03.2024) << więcej
 • Przetarg na zbycie nieruchomości niezabudowanej w Majdan Zahorodyński (publ.18.03.2024) << więcej
 • Przetarg na zbycie nieruchomości niezabudowanej w Maryninie (publ.18.03.2024) << więcej
 • Przetarg na wydzierżawienie nieruchomości rolnych (publ.18.03.2024) <<więcej
 • Informacja o wyniku przetargu na wynajem lokalu przy przystanku PKS w Siedliszczu (pub. 04.03.2024) << więcej
 • Informacja o wyniku przetargu nieruchomości rolnych przeznaczonych do wydzierżawienia (wynik przetargu negatywny)(pub. 04.03.2024) << więcej
 • Informacja o wyniku przetargu nieruchomości rolnych przeznaczonych do wydzierżawienia (wynik przetargu pozytywny) (pub. 04.03.2024) << więcej
 • Informacja o wyniku przetargu na zbycie nieruchomość niezabudowana w Maryninie (pub. 04.03.2024) << więcej
 • Protokół potwierdzający spełnienie warunków uczestnictwa w przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości nr 12/10 w Maryninie (publ. 22.02.2024) << więcej
 • Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do wydzierżawienia (publ. 05.02.2024) << więcej
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia: nieruchomość zabudowana w Majdanie Zahorodyńskim (publ. 05.02.2024) << więcej
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia: nieruchomość niezabudowana w Maryninie (publ. 05.02.2024) << więcej
 • Przetarg na wynajem lokalu przy przystanku PKS w Siedliszczu (publ.22.01.2024) <<więcej
 • Przetarg na wydzierżawienie nieruchomości rolnych (publ.22.01.2024) <<więcej
 • Przetarg ograniczony na zbycie nieruchomości niezabudowanej w Maryninie (publ.22.01.2024) << więcej

 


 ARCHIWALNE - ROK 2024

Przetargi inwestycyjne:

 • Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich oraz modernizacja zespołu dworsko-parkowego Dworu Węgleńskich w Siedliszczu kliknij tutaj
 • Dostawa kruszyw kliknij tutaj

 • Bezgotówkowy zakup paliw dla Urzędu Miejskiego w Siedliszczu i jednostek podległych kliknij tutaj

 Przetargi o wartości poniżej progu 130.000 zł netto:

 • Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż drewna kliknij tutaj
 • Zapytanie ofertowe na renowację zabytkowej chrzcielnicy w kościele parafialnym w Siedliszczu kliknij tutaj
 • Zapytanie ofertowe w sprawie rozgraniczenia działek w Gminie Siedliszcze przez geodetę uprawnionego kliknij tutaj
 • Zapytanie ofertowe na świadczenie usług koparko-ładowarką, minikoparką, koparką gąsienicową, koparką kołową oraz równiarką na terenie Gminy Siedliszcze kliknij tuta
 • Zapytanie ofertowe na odbiór i zagospodarowanie odpadów kliknij tutaj
 • Sprzedaż samochodu asenizacyjnego kliknij tutaj

 Przetargi na nieruchomości:

 


ARCHIWALNE - ROK 2023

 

Przetargi inwestycyjne:

 Przetargi o wartości poniżej progu 130.000 zł netto:

 • Przetarg ustny na sprzedaż samochodu asenizacyjnego kliknij tutaj
 • Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę wirtualnej strzelnicy kliknij tutaj
 • Zakup przedmiotów zapewniających dostępność komunikacyjno-informacyjną Urzędu Miejskiego w Siedliszczu (II przetarg) kliknij tutaj
 • Szacowanie wartości zamówienia - zakup i dostawa wirtualnej strzelnicy kliknij tutaj
 • Świadczenie usługi przewozowej dziecka posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności ruchowej kliknij tutaj
 • Zakup i dostawa mobilnego miasteczka rowerowego dla Gminy Siedliszcze kliknij tutaj

 Przetargi na nieruchomości:

 • Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Siedliszcze przeznaczonych do wydzierżawienia (dz. rolne) (pub. 11.12.2023) << więcej
 • Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Siedliszcze przeznaczonych do najmu (część lokalu o pow. 25,25 m2) (pub. 11.12.2023) << więcej
 • Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Siedliszcze przeznaczonych do zbycia (dz. budowlana w Maryninie) (pub. 11.12.2023) << więcej
 • Informacja o wyniku przetargu na najem placu nr 3 przy Zbiorniku Wodnym w Majdanie Zahorodyńskim z przeznaczeniem na działalność handlowo-usługową (pub. 17.11.2023) << więcej
 • Informacja o wyniku przetargu na najem placu nr 2 przy Zbiorniku Wodnym w Majdanie Zahorodyńskim z przeznaczeniem na działalność handlowo-usługową (pub. 17.11.2023) << więcej
 • Informacja o wyniku przetargu na najem placu nr 1 przy Zbiorniku Wodnym w Majdanie Zahorodyńskim z przeznaczeniem na działalność handlowo-usługową (pub. 17.11.2023) << więcej
 • Przetarg na najem nieruchomości (część działki 656/5 znajdującej się przy Zbiorniku Wodnym w Majdanie Zahorodyńskim, z przeznaczeniem na działalność handlowo-usługową) (pub. 09.10.2023) << więcej
 • Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Siedliszcze przeznaczonych do najmu (plac przy Zbiorniku Wodnym w Majdanie Zahorodyńskim) (pub. 28.08.2023) << więcej
 • Informacja o wyniku przetargu na zbycie nieruchomości z wynikiem pozytywnym (pub. 11.08.2023) << więcej
 • Informacja o wyniku przetargu na zbycie nieruchomości z wynikiem pozytywnym (pub. 11.08.2023) << więcej
 • Informacja o wyniku przetargu na zbycie nieruchomości z wynikiem pozytywnym (pub. 11.08.2023) << więcej
 • Protokół Kwalifikacyjny dot. uczestnictwa w przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości (publ.10.08.2023) <<więcej
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do ponownego wydzierżawienia (działki rolne)(publ.17.07.2023) <<więcej
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do ponownego najmu (pomieszczenia magazynowe w Siedliszczu)(publ.17.07.2023) <<więcej
 • Informacja o wyniku przetargu na zbycie nieruchomości z wynikiem negatywnym (pub. 13.07.2023) << więcej
 • Informacja o wyniku przetargu na zbycie nieruchomości z wynikiem pozytywnym (pub. 13.07.2023) << więcej
 • Przetarg na zbycie nieruchomości (rolna w Siedliszczu) (publ.10.07.2023) << więcej
 • Przetarg na zbycie nieruchomości (zabudowa w Maryninie) (publ.10.07.2023) << więcej
 • Informacja o wyniku przetargu na zbycie nieruchomości z wynikiem pozytywnym (pub.16.06.2023) << więcej
 • Przetarg na zbycie nieruchomości (zabudowa w Kuliku) (publ.12.06.2023) << więcej
 • Przetarg na zbycie nieruchomości (zabudowa w Maryninie) (publ.12.06.2023) << więcej
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (Siedliszcze, Marynin)(publ.29.05.2023) <<więcej
 • Przetarg nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (dz. budowlana w Siedliszczu) (publ.15.05.2023) << więcej
 • Informacja o wyniku przetargu na wydzierżawienie nieruchomości z wynikiem pozytywnym (pub. 24.03.2023) << więcej
 • Informacja o wyniku przetargu na wydzierżawienie nieruchomości z wynikiem negatywnym (pub. 24.03.2023) << więcej
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia (publ.20.03.2023) <<więcej
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu (maszt w Siedliszczu)(publ.20.03.2023) <<więcej
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (dz. budowlane: Kulik, Marynin)(publ.27.02.2023) <<więcej
 • Informacja o wyniku przetargu na zbycie nieruchomości z wynikiem negatywnym (pub. 24.02.2023) << więcej
 • Informacja o wyniku przetargu na zbycie nieruchomości z wynikiem pozytywnym (pub. 24.02.2023) << więcej
 • Przetarg na wydzierżawienie nieruchomości rolnych (publ.21.02.2023) <<więcej
 • II Przetarg nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (dz. budowlana w Majdanie Zahorodyńskim) (publ.24.01.2023) << więcej
 • II Przetarg nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (dz. rolne w Mogilnicy) (publ.24.01.2023) << więcej
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia (dz. rolne)(publ.09.01.2023) <<więcej

 

 


 

Archiwum

Może Ciebie zainteresować