Zwierzowa Akcja-Kastracja

czwartek, 2024-04-11

 

Drodzy mieszkańcy gminy Siedliszcze,

we współpracy z Fundacją Zwierz rozpoczynamy program ZWIERZowa Akcja Kastracja! W okresie od 10 kwietnia do 30 listopada 2024 r. mieszkańcy gminy Siedliszcze mogą skorzystać z dofinansowań do zabiegów kastracji i znakowań psów i kotów właścicielskich oraz kotów wolno żyjących.

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Właścicieli psów i kotów zamieszkałych i zameldowanych na terenie Gminy Siedliszcze, których zwierzęta zostały trwale oznakowane lub zostaną oznakowane najpóźniej w dniu wykonania zabiegu.

Z możliwości wykonania zabiegów finansowanych przez Gminę Siedliszcze wyłączone są zwierzęta utrzymywane przez właścicieli w ramach zorganizowanej hodowli, prowadzonej w celach zarobkowych

Na co można uzyskać dofinansowanie?

Na wykonywanie zabiegu sterylizacji i kastracji w ramach programu „Zwierzowa Akcja-Kastracja”, - suk/psów i kotek/kotów oraz znakowanie zwierząt.

Koszt:

Wykonanie zabiegu sterylizacji/kastracji w programie jest bezpłatny. Wnioskodawca ponosi koszty związane z realizacją usługi sterylizacji/kastracji np. koszty dojazdu do placówki weterynaryjnej, koszty opieki pozabiegowej.

Zabieg powinien być przeprowadzony w terminie wskazanym na skierowaniu otrzymanym od Gminy Siedliszcze.

Jak otrzymać dofinansowanie krok po kroku:

  • złożenie wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami - wnioski dostępne w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki Gruntami pok. 1.2 (I piętro) lub do pobrania na dole strony.
  • otrzymanie informacji o akceptacji wniosku i skierowania na wykonanie zabiegu we wskazanym zakładzie weterynaryjnym
  • zakwalifikowanie zwierzęcia do zabiegu przez weterynarza i zrealizowanie zabiegu we wskazanym zakładzie weterynaryjnym.

Załączniki do wniosku o dofinansowanie:

  • kserokopia dokumentu potwierdzającego poddaniu zwierzęcia obowiązkowemu szczepieniu przeciwko wściekliźnie, chorobom zakaźnym.

Gdzie są wykonywane zabiegi?

Zabiegi sterylizacji/kastracji oraz trwałego znakowania zwierząt będą wykonywane przez Gabinet Weterynaryjny lek. wet. Małgorzata Więcławska-Siwek, ul. Lubelska 15, 21-070 Cyców

Co w przypadku posiadania kilku zwierząt?

Wnioskodawcy będący właścicielami zwierząt posiadający więcej niż jedno zwierzę domowe (psa, kota), mogą w bieżącym roku budżetowym uzyskać dofinansowanie, maksymalnie na sterylizację/kastrację dwóch zwierząt w gospodarstwie.

Trwałe znakowanie zwierząt co to znaczy?

W ramach zabiegu kastracji/sterylizacji zwierząt w całości finansowanego ze środków przeznaczonych na realizację Programu, zwierzę będzie oznakowane w połączeniu z wykonaną sterylizacją lub kastracją, w przypadku suk/psów i kotek/kotów przebywających pod opieką mieszkańców Gminy Siedliszcze; mowa o elektronicznym oznakowaniu przez wszczepienie mikroczipa, a następnie wpisaniu do Międzynarodowej Bazy Danych Safe Animal (https://www.safe-animal.eu/)

Ostateczna decyzja co do zakwalifikowania zwierzęcia do wykonania zabiegu należy do lekarza weterynarii, który ocenia czy stan zdrowotny, wiek zwierzęcia i inne czynniki pozwalają na jego przeprowadzenie

Do pobrania:

  1. Wniosek o przyznanie dofinasowania zabiegu (format PDF)
  2. Wniosek o przyznanie dofinasowania zabiegu (wersja edytowalna)
  3. Regulamin wykonywania zabiegów sterylizacji i kastracji

 

ZWIERZ akcja kastracja 2024 plakat A3 gminy podglad

 

Może Ciebie zainteresować