O gminie

Gmina Siedliszcze - mapa

Gmina Siedliszcze położona jest w zachodniej części pow. chełmskiego w woj. Lubelskim. Od zachodu graniczy z gminami: Puchaczów, Milejów i od północy z gmina Cyców, od wschodu z gminami Wierzbica i Chełm, od południa z gminą Rejowiec Fabryczny.
Powierzchnia gminy wynosi 153,9 km2. Średnia gęstość zaludnienia wynosi 47 osób na km2. Sieć osadniczą tworzy 34 miejscowości (wsi), z których wyodrębniono 28 sołectw.
Sieć osadnicza gminy Siedliszcze charakteryzuje się dużym rozproszeniem zabudowy, tzw. zabudowa kolonijna występuje w 28 wsiach. Typowy układ liniowy, wzdłuż symetrycznie położonej drogi mają wsie: Mogielnica, Bezek, Majdan Zahorodyński. Osada Siedliszcze będąca w latach 1760-1821 miasteczkiem, zachowała promieniście rozchodzący się układ ulic. Do najludniejszych wsi należą: Siedliszcze, Bezek, Nowe Chojno oraz Wola Korybutowa. Siedzibą gminy jest miejscowość Siedliszcze, która pełni funkcję ośrodka administracyjnego, handlowo-usługowego i kulturalnego dla mieszkańców gminy.

 

 

Podstawowe dane o gminie Siedliszcze

gmina miejsko - wiejska

Województwo: lubelskie
Powiat: chełmski
Wikipedia

https://pl.wikipedia.org/wiki/Siedliszcze

Powierzchnia: 153,9 km2
Liczba mieszkańców:

 

6.538 zameldowania stałe

114 zameldowania czasowe

(stan na 31.12.2022 r.)

 

Liczba sołectw:

28

Liczba miejscowości:

34

Większe miejscowości:

Siedliszcze, Wola Korybutowa, Bezek, Marynin, Kulik, Chojno Nowe Pierwsze, Chojno Nowe Drugie, Majdan Zahorodyński, Chojeniec

Liczba gospodarstw rolnych: 2439
Użytki rolne: 85,0% ogólnej powierzchni gminy
Lasy: 3,0%

Dokumenty strategiczne Gminy Siedliszcze:

1. Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Siedliszcze kliknij tutaj

2. Program Rozwoju Gminy Siedliszcze kliknij tutaj

3. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych kliknij tutaj

4. Strategia Promocji Gospodarczej kliknij tutaj

5. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej kliknij tutaj

6. Program Ochrony Środowiska kliknij tutaj

Może Ciebie zainteresować