Podpisano umowę na realizację inwestycji w ramach programu Polski Ład

poniedziałek, 2022-03-14

W dniu 14 marca 2022 r. Gmina Siedliszcze podpisała umowę na ralizację inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Umowa dotyczy kompleksowej gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Siedliszcze w zakres przedsięwzięcia: budowa sieci wodociągowej (583,6mb) i kanalizacyjnej (592,4 mb) przy ul. Spacerowej w Siedliszczu,zaprojektowanie i wykonanie modernizacji węzła odwadniania i higienizacji osadów ściekowych na oczyszczalni ścieków w m. Siedliszcze,dostawa i montaż urządzeń w ramach modernizacji przepompowni ścieków w m. Siedliszcze, pompowania ul. Sokolec oraz pompowania ul. Mickiewicza. Gmina Siedliszcze pozyskała doponansowanie w kwocie 1 602 650,00 zł, warotść podpisanej umowy z firmą Sławomir Dymowski IBF wynosi 3 346168,00 zł. Przwidywany termin zakończenia robót 14 miesięcy od dnia podpisania umowy.

 

Tablica edycja I

Może Ciebie zainteresować