Rządowy Fundusz Polski Ład: edycja druga

środa, 2022-06-15

W dniu 15 czerwca 2022 r. Gmina Siedliszcze otrzymała dwie promesy wstępne na inwestycje z obszaru infrastruktury drogowej oraz infrastruktury wodno-kanalizacyjnej.

Inwestycje dotyczą:

  • Przebudowa drogi powiatowej nr 1809 wraz z przyległymi drogami gminnymi (droga relacji Łęczna - Ciechanki - Szpica - Wola Korybutowa – Siedliszcze.) Zadanie zakłada położenie nowej warstwy bitumicznej oraz poboczy obustronnych utwardzonych, wykonanie zjazdów indywidualnych i publicznych, skrzyżowań, parkingów oraz zatok postojowych jak również wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, montaż urządzeń BRD oraz niezbędnej infrastruktury a także przebudowę sieci dróg i parkingów w obrębie miasta Siedliszcze w rejonie oddziaływania drogi powiatowej.
  • Rozbudowa infrastruktury wodociągowej wraz z wdrożeniem inteligentnego systemu do odczytu wodomierzy i rozliczania opłat za wodę w Gminie Siedliszcze. Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w Siedliszczu stanowić będzie kolejny etap, który uzbroi tereny mieszkalnictwa jednorodzinnego w system przesyłu wody pitnej oraz utworzy zabezpieczenie dla zaopatrzenia mieszkańców w wodę pitną i poprawi bezpieczeństwo przeciwpożarowe na terenie miejscowości Siedliszcze. Wdrożenie inteligentnego systemu odczytu wodomierzy będzie innowacyjnym przedsięwzięciem w skali Gminy Siedliszcze (kompleksowa wymiana wodomierzy na nowoczesne z funkcją zdalnego odczytu, wymiana zaworów przy wodomierzu, zakup oprogramowania i urządzeń do odczytu oraz wprowadzenie nowych e-usług). 
 Tablica edycja II1    Tablica edycja II2

Może Ciebie zainteresować