Wirtualna strzelnica

środa, 2023-05-24

W dniu 24 maja 2023 r. Gmina Siedliszcze podpisała umowę nr 38/W/2023/3300024893/285 z Skarbem Państwa - Ministrem Obrony Narodowej na dofinansowanie utworzenia wirtualnej strzelnicy w Zespole Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Siedliszczu. Na realizację tego projektu Gmina uzyskała dofinansowanie z Ministerstwa Obrony Narodowej. 

Strzelnica będzie kompletnym, multimedialnym, przenośnym, strzeleckim systemem szkolno-treningowym. Obiekt umożliwi jednoczesne prowadzenie szkoleń (przy użyciu systemu symulacji laserowej) od jednej do czterech osób (każda wyposażona w pistolet lub karabinek), zależnie od rozmiaru wyświetlanego obrazu. Przygotowywane i realizowane ćwiczenia cechuje możliwość stopniowania trudności – od prostych strzelań statycznych i dynamicznych uwzględniających stopień zaawansowania szkolonych, do wykonywania zadań o różnym stopniu skomplikowania.

Wysokość dofinansowania: 159 580,00 zł

Wysokość wkładu własnego: 42 420,00 zł

Całkowity koszt realizacji zadania: 202 000,00 zł

 

 Tablica1

Może Ciebie zainteresować