PRZERWY TECHNICZNE W DOSTAWIE WODY

W związku ze zwiększonym rozbiorem wody w miejscowościach zasilanych z ujęcia wody w Bezku Kolonii informujemy, że występują przerwy w dostawie wody i oraz spadki ciśnienia w sieci wodociągowej w miejscowościach: Adolfin, Bezek, Bezek – Kolonia, Bezek Dębiński, Brzeziny, część Kamionki, Lechówka, Mogilnica.

Urząd Miejski w Siedliszczu, aby zapewnić stabilność dostaw wody, wprowadza przerwę techniczną w dostawie wody z ujęcia w Bezku – Kolonii, codziennie w godzinach od 10.00 do godz. 13.00.

Ponownie zwracamy się do Mieszkańców z apelem o ograniczenie poboru wody na cele inne niż socjalno – bytowe, takie jak podlewanie ogrodów, zraszanie trawników czy napełnianie basenów, a jednocześnie zalecamy magazynowanie wody pitnej.

Jednocześnie prosimy!! Gdyby ktoś z państwa zauważył anomalie w postaci rozlewisk/kałuż w miejscach przebiegu sieci wodociągowej lub nielegalne podlewanie z hydrantów p. poż prosimy taką sytuację zgłaszać telefonicznie, nr: 825692284 lub 825692184.

 

Za utrudnienia przepraszamy

Urząd Miejski
w Siedliszczu

Może Ciebie zainteresować