Deklaracja dostępności Odległość pomiędzy znakami Odległość pomiędzy liniami Zmień kontrast Zwiększ czcionkę Przywróć ustawienia Zmniejsz czcionkę RSS

Witamy na nowej stronie Urzędu Miejskiego w Siedliszczu.                                                Witamy na nowej stronie Urzędu Miejskiego w Siedliszczu.                                               Witamy na nowej stronie Urzędu Miejskiego w Siedliszczu.

Nieodpłatne Porady Prawne

poniedziałek, 2020-03-09

porady prawneWWW

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
ORAZ NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE

 

Na terenie powiatu chełmskiego świadczona jest nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

Dla kogo?

Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatne porady i która złoży stosowne oświadczenie.

Jak się umówić?

Zapisy pod numerem telefonu: 82 562 75 07 (rejestracja telefoniczna w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Chełmie 730 – 1530)

Harmonogram dyżurów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
oraz Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego

2020

Punkt 1

Prowadzony przez Radców Prawnych/Adwokatów wskazanych przez ORA
i OIRP

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Punkt 2

Prowadzony przez Organizację Pozarządową pod nazwą:

Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland”w Lublinie

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Punkt 3

Prowadzony przez Organizację Pozarządową pod nazwą:

Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Aktywności „BONA FIDES”

Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie

Poniedziałek

Urząd Gminy Leśniowice Leśniowice 21 a
8.00 – 12.00

Urząd Gminy Sawin
ul. Chutecka 12
8.00 – 12.00

Urząd Gminy Dubienka
ul. 3 Maja 6
8.30 – 12.30

Wtorek

Miejski Ośrodek Kultury „Dworek” w Rejowcu Fabrycznym
ul. Lubelska 24 a
11.00 – 15.00

Urząd Gminy Ruda-Huta
ul. Niepodległości 44
9.30 – 13.30

Urząd Gminy Dorohusk
ul. Niepodległości 50
8.30 – 12.30

Środa

Urząd Gminy Wojsławice
ul. Rynek 30
8.00 – 12.00

Urząd Gminy Kamień
ul. Diamentowa 15
8.00 – 12.00

Gminna Biblioteka Publiczna w Rejowcu
ul. Zwierzyńskiego 8 c
9.00 – 13.00

Czwartek

Biblioteka Publiczna
w Siedliszczu
ul. Szpitalna 15 a
7.30 – 11.30

Urząd Gminy Białopole
ul. Chełmska 1
8.30 – 12.30

Starostwo Powiatowe
w Chełmie
Plac Niepodległości 1
8.00 – 12.00

Piątek

Urząd Gminy Wierzbica
ul. Włodawska 1
8.00 – 12.00

Urząd Gminy Żmudź
ul. Kasztanowa 22
7.30 – 11.30

Starostwo Powiatowe
w Chełmie
Plac Niepodległości 1
8.00 – 12.00

Jakiego zakresu prawa dotyczyć będzie nieodpłatna pomoc prawna?

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 • poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących prawach i obowiązkach,
  w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,
 • wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
 • przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań,

Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:

 • prawa pracy,
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawa cywilnego,
 • spraw karnych,
 • spraw administracyjnych,
 • ubezpieczenia społecznego,
 • spraw rodzinnych,
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Jakiego zakresu prawa dotyczyć będzie nieodpłatne poradnictwo obywatelskie?

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje rozpoznanie problemu i udzielenie porady dostosowanej do indywidualnej sytuacji osoby korzystającej z porady. Osoba korzystająca jest informowana o przysługujących jej prawach oraz spoczywających na niej obowiązkach.

W razie potrzeby, podczas porady może być sporządzony wspólnie z osobą zainteresowaną plan wyjścia z trudnej sytuacji oraz udzielona pomoc w jego realizacji.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje różnorodne dziedziny, w tym między innymi kwestie zadłużeń, sprawy mieszkaniowe, problemy z zakresu ubezpieczeń społecznych.

 

 

Do pobrania:

Aktualności

Ostrzeżenie IMGW - zdjęcie ilustracyjne

Ostrzeżenie IMGW

13.01.2022

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 2 Nazwa biura: IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Warszawie Zjawisko/stopień zagrożenia: Opady marznące/ 1 Obszar: województwo lubelskie, powiat chełmski Ważność: od godz. 04:00 dnia 13.01.2022 do godz. 13:00 dnia 13.01.2022

Czytaj dalej
Czytaj dalej
Planowane wyłączenia prądu - zdjęcie ilustracyjne

Planowane wyłączenia prądu

12.01.2022

OGŁOSZENIE Informujemy, że istnieje możliwość planowanego wyłączenia prądu w dniu 21 stycznia 2022 r. obszar planowanego wyłączenia:

Czytaj dalej
Czytaj dalej
Tarcza Antyinflacyjna - Dodatek Osłonowy - zdjęcie ilustracyjne

Tarcza Antyinflacyjna - Dodatek Osłonowy

04.01.2022

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego składa się na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek. W Gminie Siedliszcze wnioski o dodatek osłonowy należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Siedliszczu, ul. Szkolna 64, 22-130 Siedliszcze, tel. 82 545 97 67.

Czytaj dalej
Czytaj dalej
Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych - zdjęcie ilustracyjne

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

03.01.2022

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych 03.01.2022 r. - 07.01.2022 r.

Czytaj dalej
Czytaj dalej

Może Ciebie zainteresować